KVALITET & MILJÖCERTIFIERING

Vi har infört ett samordnat ledningssystem som uppfyller kraven enligt:

Kvalitetssystem SS-EN ISO 9001:2008 och Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2004

Vad gäller:

Skadekontroll, kalkyl till försäkringsbolag, reparation, lackering, slutmontering och leverans vilket framgår av intyg.

Södra Bilplåt och Lack ska genom kompetens och engagemang driva företaget så att miljö, kvalitet, kunskap och säkerhet sätts i första rummet. Därför har vi strävat efter att bli godkända av alla de parter vi har samarbete med, såsom:

Arbetsmiljöverket

Samtliga försäkringsbolag

Kommunen

Kontrollerad Skadeverkstad (Gröna Punkten)

Dela på...